راه اندازی سامانه مدیریت مشتری

قابل توجه مشتریان گرامی

از اول فروردین ماه 1399 کلیه ارتباط با مشتریان فقط از طریق سامانه ارتباط با مشتری امکان پذیر می باشد.