کلاس اشتراکی

صفحه شخصی سامانه LMS داشته باش و بی نهایت کلاس آنلاین برگزار کن

کلاس پایه 5 کاربر
کلاس پایه 10 کاربر
کلاس اقتصادی 15 کاربر
کلاس اقتصادی پلاس 30 کاربر
کلاس برنزی 60 کاربر